UPPSALA

Elektriska spårvagnar 1906-1953 Upsala Spårvägar 1906-1953 Spårvägs AB Upsala-Mälaren 1928-1953 .Uppsala drabbades av en förödande vaghallsbrand 1945 de flesta vagnarna brann upp. Beg vagnar från Odense och Jönköping köptes så att trafiken hjälpligt kunde klaras men 1953 var spårvagnarnas sista trafikår. En vagn som trafikerat Uppsalas gator finns på spårvagnsmuseum i Danmark med truck från Jönköping .


1 Motorvagn och 2 släpvagnar bevarade

US 10 levererades av ASEA 1906 .Denna vagn levererades tillsammans med 10 st. i samma serie till invigningen av spårvägen . Vagn 10 var en av de få vagnar som klarade vagnhallsbranden och den gick i trafik ända till spårvägens nedläggning 1953. Den var en av de första spårvagnarna som kom till Svenska Spårvägssällskapets samlingar 1960 Den har genomgått en omfattande renovering och kan idag visas i sitt orginalskick.

Foto Lars Ånstad


Släpvagnar

US 25 byggd av Atlas 1878 och US 512 byggd av Atlas 1877 två föredetta hästspårvagnar från Stockholm Båda är i behov av renovering. På bilderna överst US 25 under US 512

Foto Lars Ånstad sommaren 2001

 

 

Åter till Vagnförteckningen