STOCKHOLM

Hästspårvagnar 1877-1906 Ångspårvagnar 1887-1901 Bensinspårvagn 1924-1929 Elektriska spårvagnar från 1904. Från början fanns det två spårvagnsbolag -Stockholms nya spårvägsbolag SNS 1877-1916 och Stockholms södra spårvägsbolag SSB 1887-1918. Dessa blev AB Stockholms spårvägar SS 1916-1966 . 1967 när det mesta av spårvagnarna försvann från Stockholms gator ,endast linje 12 blev kvar blev namnet Stockholms lokaltrafik SL. Idag finns det en museilinje mellan Normalmstorg-Djurgården och det byggs en snabbspårväg delvis runt Stockholm så spårvagnarna är på väg tillbaka. I Stockholm finns det ett spårvägsmuseum med många vagnar bevarade och på Djurgårdslinjen finns det ett antal vagnar i trafik en del utlånade från Malmköping .Hästspårvagn SNS 11 byggda av AB Atlas 1877 denna Vagn är målad i Åbofärger efter att ha varit utlånad till den staden. Två föredetta SNS vagnar finns bevarade som Uppsalasläp.

Foto: Willy Forsström


Paketvagn SS 1253 litt M1 Byggd av ASEA 1901 Denna var från början SSB nr11 och är Sveriges äldsta bevarade elektriska spårvagn I början på 1920-talet byggdes den om till paketvagn och det är i det skicket den finns bevarad. Foto Lars Ånstad

SSB 24 Litt A2 ASEA 1904.. Övertagen av SS och fick där Litt A5 nr 194 . Ombyggd till plogspårvagn med avkortade plattformar annars nästan komplett. Övertagen som Lib Litt A5 nr 10. Idag är vagnen tillbaka i Stockholm och är renoverad till orginalskick som SSB Litt A2. Vagnen kommer att bli kvar på djurgårdslinjen som dragare till släp 182.

Foto Willy Forsström


SS 143 litt A3 byggd av Waggonfabriken i Arlöv för SNS 1907 Denna vagnstyp byggdes i 50 exemplar. Vagn 143 byggdes om 1925 då förlängdes bl.a plattformarna och det är i detta skick bevarad.

 

 


SS 37 litt A4 Byggd av ASEA för SNS 1904 och byggdes om 1925 . Vagn 37 byggdes om som exprimentvagn av SS själva 1943. Detta för att testa fast konduktör och trafikantcirkulation. Den målades grön för att avvika från övriga vagnar och det är i denna färg den visas.


SS 335 litt.A12 Byggd av ASEA 1924. Denna vagnstyp fanns i ett stort antal levererad från olika tillverkare med litt A11 eller A12. Dessa kraftiga vagnar behövdes framförallt på förortslinjerna för att orka att dra på ett par lika stora släpvagnar . Efter att vagn 335 avslutat sin bana som trafikvagn ,blev vagnen dragvagn . Det var i detta skick vagnen kom till museet, där målades vagnen om till 50-talets färgsättning och gjorde god tjänst i flera år men tiden tog ut sin rätt stommen i vagnskorgen var slut och vagnen ställdes undan i väntan på revision. Då Djurgårdslinjen i Stockholm behövde vagnsförstärkning och 335 sändes till Alfab i Ludvika för renovering. Efter en totalrenovering för ca. 2 milj kronor så var vagn 335 i nyskick. Vagnen är renoverad till sitt 50-talsutförande med förstärkningsbalkar på sidorna I avtalet med Djurgårdslinjen ingår att vagnen ska vara kvar i Stockholm i många år. Vagn 342 som tillhör spårvägsmuseumet i Stockholm har kommit till Malmköping för några år sedan. Foto Lars Ånstad

Vagn 335 som dragvagn 9335 Foto Lars Ånstad

Vagn 335


SS 363 litt A13 en så kallad Örbyvagn

Foto: Willy Forsström


SS 500 litt A27 byggd av Hägglund&söner 1952. Denna vagn var den sista i serien. I Stockholm fanns det 100 stycken vagnar av mustangtyp. Denna vagn är körklar Foto Lars Ånstad


SS 11 litt A28 byggd av ASJ i två exemplar 1952. Dessa två var provvagnar med PCC-teknik. . Några fler blev det inte i Sverige. Beslutet om nedläggning av spårvägen i Stockholm 1957 .kom ivägen. Under vintern 2005 har vagnen fått en behövlig renovering och kan idag räknas in som trafikvagn. Vagnen återinvigdes i samband med att man tog vändslingan i Malmköping i drift sommaren 2005.

 SLÄPVAGNAR

SSB 182 litt BC1 byggd av SSB egen verkstad på ringvägen i fem exemplar 1913-1914 Denna vagn var en av de första som inköptes till ett blivande spårvägsmuseum, inköpt 1960. Efter många års renovering återställd i orginalskick.Dessa små släp byggdes om av SS till montagevagnar och klarade sig därför undan skrotning en systervagn till 182 finns i Malmköping denna har kvar sin montageutrusting på taket och är för övrig i behov av renovering Vagn 182 är utlånad till Djurgårdslingen.

Foto: Willy Forsström

SS 1167 F:D SSB BC 3 nr 180 Denna vagn finns i dag i Norrköping  renoverad till en replika av de släpvagnar som fanns där .Vagnen är systervagnen till 182


SS 846 litt B19 Byggd i Råsunda på egen verkstad 1929 den ingick i en större serie byggd för att gå efter de moderniserade vagnarna A3 och liknande. Vagn 846 gick i trafik till 1963. Vagnen är renoverad av Djurgårdslinjen och ska gå i trafik där ett antal år framöver


SS 915 litt B20 liksom vagnen ovan är 915 byggd av egen verkstad men ett år senare 1930. det enda som skiljer dessa vagnstyper åt är att 846 har ett så kallat lanternintak medan vagn 915 har ett slätt tak.

 

 

 

 


Åter till vagnförteckningen