NORRKÖPING

Elektrisk spårväg 1904. I Norrköping har som mest funnits fyra linjer, men idag finns två kvar. I samband med högertrafiken inköptes nya vagnar av ASEA, dessa har tills i mitten av 1990-talet varit den enda spårvagnstypen att se i Norrköping . När dessa vagnar efter 25 års trafik var i behov av renovering, började man leta efter billiga beg vagnar från Tyskland att ha under renoveringsperioden 11 st vagnar från DVG inköptes. Dessa visade sig vara mycket driftsäkra så man beslutade att renovera dessa på egen verkstad, Man köpte till 4 st åttaaxliga vagnar med ett ombyggt elsystem men dessa 26 meter långa vagnar har ej varit i trafik .En av dessa har byggts om, de andra har fått släppa till mellandelen för att sedan plockas på delar. Resterna har sedan skrotats eller skänkts till spårvägsmuseum i Danmark. Man har köpt in mellandelar för att kunna renovera 10 st DVG vagnarna för att få en låggolvsmellandel och på så sätt skapa plats för mer passagerare. Man har i år 1999 inköpt 4 nästan nya låggolvsvagnar från Bremen och Munchen. Spårvägen byggs ut. Nya vagnar har kommit fler är på väg.  Framtiden för spårvägen ser ljus ut Flera museivagnar finns bevarade i Norrköping Bl.a Vagn 1 i orginalskick.

I Malmköping finns 4 motorvagnar 1skenrensningsvagn  . I Norrköping finns 2 släpvagnar


NKA 15 byggd av ASEA 1906 i 3 exemplar Dessa var byggda som de 12 först levererade ,enda skillnaden var något större plattformar. De öppna plattformarna byggdes in 1911. Omkring 1925 byggdes vagnen om och fick spetsig front. Vagn 15 är idag avställd för att få en större översyn av bl.a trucken. Bilden till vänster tagen sommaren 2000 i gamla lokstallet i Malmköping .

Foto Olov Ånstad

Vagn 15 sommaren 2005 . Trucken är blästrad och lackad. De mesta av de ruttna delarna av trästommen har bytts. Förhoppningsvis är vagnen klar 2006-2007.


NKA 51 Litt.M51 Tvåaxlig motorvagn byggd i 25 ex av ASEA under åren 1948-1951 dessa vagnar kallas för småstadsmustanger. Nästan likadana köptes av Helsingborgs stads spårvägar Vagn 51 är komplett men behöver en revision för att bli i trafikdugligt skick. I Norrköping finns två vagnar kvar. Den ena i Norrköping är komplett den andra ska ev renoveras till Litt.M48 Foto Lars Ånstad


NKA 118 Litt M59 fyraxlig motorvagn byggd i 12 ex. av Hägglund&Söner mellan åren 1958-1959. Dessa vagnar byggdes med endast drivning på en av axlarna i varje boggi denna konstruktion var inte så lyckad . Man försökte bygga om konstruktionen men vagnarna blev aldrig bra. Vagnarna byggdes om för högertrafik men M67-orna fungerade till full belåtenhet så vagnarna ställdes av. Vid oljekrisen 1974 så rustades vagnarna upp till trafikdugligt skick, men efter krisen så började man att skrota vagnarna och vagn 118 skänktes till Malmköping. Vagnen är körklar och kan i dag tack vare vändslingan i Hosjö användas i trafik. Foto Lars Ånstad


Nka 50 Litt M67 ny museivagn år 2000. Vagntypen finns kvar i trafik i Norrköping . Foto Olov Ånstad


Så såg vagnen ut innan renovering Foto Willy Forsström

Nka 110 tvåaxlig släpvagn från början sommarsläpvagnar, inköpta beg från Stockholm till Norrköping. I Norrköping fick de en liten ombyggnad och blev vinterutrustade. Vagnen kommer att bevaras i Norrköping

Senaste renoveringsobjektet blev en replika av de små släpvagnar som fanns i staden för länge sedan . Grunden till denna vagn är en släpvagn från Stockholm .


Nka 107 tvåaxlig skensugningsmotorvagn inköpt från Malmö spårvägar vid dess nedläggning. Slopad i Norrköping när man köpte en lastbil med skensugningsmöjligheter. Denna vagn är den enda bevarade av sitt slag.

Foto: Willy Forsström

Åter till vagnförteckningen