Norrköpings Spårvägar

Vagnförteckning

Verkvagnar

I Norrköping har det inte funnits så många verkvagnar. Vid trafikstarten fanns det en snöplog,en saltvagn och en tralla. Två godsvagnar tillkom 1912. Sedan köpte man en slipvagn 1914. En ny snöplog köptes 1917 för att följas av två snöplogar till den ena år 1926 och den andra 1931. Den första plogen skrotades 1921. Den första motorvagn att byggas om till verkvagn var vagn 1,det var år 1953. Sedan har en del vagnar används men inte byggts om. Imitten på 1970-talet så köptes en beg, skenrensingsvagn från Malmö den fick inv.nr.107, idag finns den bevarad i Malmköping . Det är den enda bevarade vagnen av sitt slag. 1995 köpte man två beg. vagnar från Tyskland en av dessa rustades upp till verkvagn, den andra blev museivagn 100. I början på 2002 så kom den första M67 ut som arbetsvagn det var nummer 93 som idag heter 901 Dessutom finns en sugbil och en spårgående lastbil med korg för kontakledningsarbeten.

Bort Erik framför vagn 56 idag museispårvagn vid Klingsberg

Slipvagnen 951 efter vagn 904 Fd 104 och M51 nr 50

 

Vagn 907 den från Tyskland inköpta verkvagnen. Byggd av AEG- DUWAG 1949 . F d Dortmund 274 och DVG 3274. Avställd 2005

Arbetsvagnar i dag

Nr. vid lev

901 M 67b arbetsvagn 2002

nr

908 Disellok

Köpt från Göteborgs spårvägar

Vagnar som varit arbetsvagnar

Arbetsuppgift Skrot el. annat

Nr 1 Verkvagn 101

Smörjvagn idag renov. museivagn

Nr 8 1953

Dragvagn Skrot 1958

Nr 12 1953

Dragvagn Skrot 1958

Nr 15 1961

Dragvagn Till Malmköping 1967

Nr 16 Verkvagn 102

Dragvagn Museivagn

Nr 30 1951

Dragvagn Skrot 1959

Nr 32 1945

Dragvagn Skrot 1961

Nr 33 1961

Saltvagn Skrot 1968

Nr 37 1961

Dragvagn Skrot 1968

Nr 39 M 48 1966

Dragvagn Skrot 1968

Nr 43 M48 Verkvagn 103

Dragvagn Skrot 1974

Nr 50 M51 Verkvagn 104

Dragvagn ev blivande M 48

Nr 51 M51 1967

Dragvagn Till Malmköping 1968

Nr 56 M51 Verkvagn 105

Dragvagn . Idag renoverad museivagn

Nr 57 M51Verkvagn 106

Saltvagn Skrot 1974

Nr 59 M51 1967

Dragvagn Skrot 1968

Nr 120 M58

Saltvagn Skrotad på 70-talet

907 AEG- Duvag

Köpt från Tyskland. Skrotad

Arbetsredskap

Snöplog köpt 1904

skrotad 1921

Saltvagn köpt 1904

skrotad 1914

Tralla köpt 1904 ombyggd till tornvagn

Skrotad 1960

Godsvagn köpt 1912

skrotad 1945

Godsvagn köpt 1912

skrotad 1960

Slipvagn köpt 1914 fortfarande i drift

Inventarienr. 951

Snöplog köpt 1917

skrotad 1976

Snöplog köpt 1926 fortfarande i drift

Inventarienr. 953

Snöplog köpt 1931 fortfarande i drift

Inventarienr. 954

Torntralla byggd 1961

Skrotad 1972

Borstvagn

Inventarienr. 952

Sugvagn 107 inköpt från Malmö skänkt till Malmköping när spårvägen fick sin suglastbil.

Åter till Norrköpingssidan

.Vidare till vagn 1-12 ......

Vidare till vagn 13-15

Vidare till vagn 16-38..

Vidare till M 49 och M 51 nr 39-63

Vidare till M 67 nr 131-155

Vidare till M 94 nr 71

Vidare till M 97 nr 61-70

Vidare till M 98 nr. 21-24

Vidare till släpvagnar 101-108

Vidare till släpvagnar 109-118

Till M 06 nr 31-35

901 i väntan på arbete  

 

 

Disellok 908

Snöplog 953 i vagnhallen. Denna är klart värd att bli ett museiföremål