Norrköpings Spårvägar

Vagnförteckning

M94 Vagn 71

Denna vagn är den enda som inte byggs om till M 97. Från början har det funnits 11 st. Den enda kvarvarande är döpt efter en stad som haft liknande vagnar nämligen Köpenhamn.

Data Tillverkare Duwag Längd 19095mm Axelavstånd 1800mm Bredd 2200mm Motorer 2X120kw Max hastighet 70.

Tresiffriga vagnsnummer togs bort 1995. Det gör en del vagnar har haft tvåsiffriga nummer innan ombyggnaden. Sju vagnar köptes 1994 de andra köptes mellan åren 1995-96

Vagn 71 Idag ombyggd till partyvagn med bord och serveringsdisk utvändigt märkt bistro.

Vagnsnummer Tyskt nr Tillverknings år

Skrot eller övriga ändringar

162 ...................DVG 1062.........1966

Ombyggd till M97 nr 62

63 .....................DVG 1063.........1966

Nuvarande vagn 71 Köpenhamn

164 ...................DVG 1064.........1966

Har haft nr 71 Ombyggd till M97 nr 63

165....................DVG 1065.........1966

Ombyggd till M 97 nr 65

166....................DVG 1066.........1966

Ombyggd till M97 nr 66

67......................DVG 1067.........1966

Ombyggd till M 97 nr 67

69......................DVG 1074...........1967

Ombyggd till M97 nr 69

70......................DVG 3070..........1966

Ombyggd till M97 nr 70

71 .....................DVG 1071..........1966

1999

172....................DVG 1072..........1966

Ombyggd till M 97 nr 68

175....................DVG 1075..........1967

Ombyggd till M 97 nr 61

Åter till Norrköpingssidan

Vidare till vagn 1-12 ......

Vidare till M 58 nr. 64-75

Vidare till vagn 13-15

Vidare till M 67 nr. 131-155

Vidare till vagn 16-38..

Vidare till M 95 nr 100

Vidare till M 49och M 51 nr 39-63

Vidare till släpvagnar nr 101-108

Vidare till M 97 nr 61-70

Vidare till släpvagnar nr 109-118

Vidaretill M 98 nr 21-24

Vidare till M 06 nr 31-35

Vidare till verkvagnar