Norrköpings Spårvägar

Vagnförteckning

Vagn 39-63

Dessa så kallade småstadsmustanger levererades i två omgångar av ASEA de första nr 39-45 lev år 1948 och fick litt. M48. De andra vagnarna 46-63 levererades 1951 och fick litt M51. Den största skillnaden mellan vagntyperna var att M48 utgångsdörr var placerad längst bak, vilket inte var så lyckat. M 51 utgångsdörr är placerad mellan axlarna. Efter det att dessa vagnar levererats så började man att skrota de sämsta av de gamla vagnarna.

Data Tillverkare ASEA Längd 10800mm Axelavstånd 2800mm Bredd 2200mm Motor 2X55kw Passagerare 65 st varav sittande i M48 24 st och i M51 21 st.

Foto Lars Ånstad Sommaren 2001

Vagnsnummer tillverkningsår

Skrot eller övriga ändringar

39..............1948

1968

40 ..............1948

1968

41 ..............1948

1967

42 ..............1948

1968

43 ..............1948

arbetsvagn 1967-74 Skrotad 74

44 ..............1948

1968

45 ..............1948

1968

46...............1951

1968

47 ...............1951

1968

48 ...............1951

1968

49 ...............1951

1968

50 ...............1951

Arbetsvagn 1967 Avs.2004

51 ...............1951

Till Malmköping 1968

52 ...............1951

1968

53 ...............1951

1968

54 ...............1951

1968

55 ...............1951

1968

56 ...............1951

Arbetsvagn 1967-1999 Museivagn 2000

57 ...............1951

Arbetsvagn 1967-74 Skrotad 74

58 ...............1951

1968

59 ...............1951

1968

60 ...............1951

1968

61 ...............1951

1968

62 ...............1951

1967

63 ...............1951

1968

Foto Lars Ånstad

Det fanns planer på att bygga om några vagnar till högertrafik men det gjordes aldrig. Tre vagnar finns kvar. Två finns i Norrköping den ena komplett och körklar den andra är ombyggd och saknar inredning ska ev återskapas som M 48. I Malmköping finns den tredje den är komplett men är i behov av en renovering .

Åter till Norrköpingssidan

.Vidare till vagnar nr. 1-12 .....

Vidare till vagnar nr. 13-15.

Vidare till vagnar nr. 16-38

Vidare till M 58 nr 64-75

Vidare till M 67 nr. 131-155

Vidare till M 94 nr 71

Vidare till M 95 nr 100

Vidare till M 97 nr. 61-70

Vidare till M 98 nr. 21-24

Vidare till verkvagnar

Vidare till släpvagnar 101-108

Vidare till släpvagnar 109-118

Vidare till M 06 nr 31-35

 

Arbetsvagn 906 föredetta vagn 50......... Foto Lars Ånstad