Norrköpings Spårvägar

Vagnförteckning nummer vid leverans

M67 nr 131-155

Dessa vagnar har svarat för trafiken sedan 1967 och har visat sig vara mycket driftsäkra. när dessa var i behov av en totalrenovering i mitten på 1990-talet så tänkte man att renovera samtliga men historien fick ett annat utlopp. Vagnarna har vid ett flertal tillfällen fått sina inventarienummer ändrade. Idag finns det tre olika Litt. M 67, M 67K och M 67B. Vintern 2011-12 är sista gången de går i reguljär trafik.

Data vid leveransen 1967.

Tillverkare ASEA Längd 12250mm Axelavstånd 1800mm Boggicentrumavstånd 5500mm Axelföljd BoBo Bredd 2360mm Motor 4X30kw Passagerare 90 st varav sittande 28.

Norrköping vagn 50

Vagnsnummer Nytt Nr. 1995 Nuvarande nr

Ombyggnad skrot eller övriga ändringar

131 ..............31.... 99..........131

Blåmålad teaterspårvagn 99 Cafevagn 2001 Återställd 2004

132 .....................................M67K nr 83

Avställd 94 Ombyggd Kockums 95-96 Avställd 2012

133 .....................................M67K nr 85

Avställd 94 Ombyggd Kockums 95-96 Skrotad 2011

134 ....................34 ............M67K nr 86

Ombyggd Kockums 95-96 Skrotad  2011

135.................... 35 ............M97K nr 81

Ombyggd Kockums 95-96  Skrotad 2008

136 ....................36 ............M67K nr 89

Ombyggd Kockums 96 Avställd Skrotad 2011

137 ....................37............ M67K nr 84

Ombyggd Kockums 95-96 Avställd reserv

138 ....................38 ............M97K nr 88

Ombyggd Kockums 96 Avställd reserv

139 ...........Test inför ombyggnad

Ombyggd Göteborg Spårvägar 94 Nytt nr efter ombyggnaden 84 Fick nytt nr år 95-96 nr 91 Skrotad efter krock 99

140 ....................40 ..................40

Reservagn Avställd 2001 Skrotad 2006

141.................... 41............ Arbetsvagn 901

Lättrenoverad 99 M67B nr 93 Arbetsvagn 2002

142 ....................42 ............M67K nr 90

Ombyggd Kockums 96 avställd museivagn

143................... .43 ........................43

Avställd som museivagnsreserv 99 Såld till Mannamine

144 ....................44..............  144

 Museivagn år 1999

145

Skrotad brandskada 86

146 ....................46

Avställd 96 Såld till Mc Donalds 97. Såld till en privatperson 2005

147

Skrotad brandskada 69

148 ....................48

Skänkt till brandförsvaret efter påkörning av en grävskopa. Skyltvagn spårvägsmuseumet 2010

149................... .49 .......................49

Avställd 97 såld till Vargarna Speedway används till korvkiosk Skrotad 2011

150 ....................50

Skänkt till museispårvägen Malmköping år 2000

151 ....................51.............. M97B nr 94

Lättrenoverad 99 avställd 2003

152 ....................52 ..............M97B nr 92

Renoverad efter krock 91 Lättrenoverad 98 Museivagn 2004

153 ....................53.............. M67K nr 82

Ombyggd Kockums 95-96 avställd 2012

154 ....................54 ..............M67K nr 87

Ombyggd Kockums 95-96 avställd 2012

155 ....................55

Avställd efter kollision 95 skrotad 99

Åter till Norrköpingssidan

.Vidare till vagn 1-12 .....

.Vidare till vagn 13-15...

Vidare till vagn 16-38

Vidare till M 48-M 51 nr. 39-63

Vidare till M 58 nr 64-75

Vidare till M 94 nr. 71

Vidare till M 95 nr 100

Vidare till M 97 nr. 61-70

Vidare till M 98 nr. 21-24

Vidare till verkvagnar

Vidare till släpvagnar nr 101-108

Vidare till släpvagnar nr 109-118

Till M 06 nr 31-35

 

 

 

M67 K vid centralstationen hösten 2001

M67k på linje 2 upp mot Drottninggatan