Norrköpings Spårvägar

Vagnförteckning

M 58 nr 64-75

Dessa vagnar har en boggityp som kallas Maximum Traction. det innebär att endast en axel i varje boggi är drivande och boggicentrumtappen är flyttad framåt för att öka trycket på drivaxeln. Dessvärre innebar detta att vagnarna har en benägenhet att slira vid starten. Man försökte åtgärda detta men det blev aldrig helt bra. Alla vagnarna byggdes om till högertrafik men användes knappast alls. Vagnarna gjordes trafikdugliga vid oljekrisen 1974, och efter den så började man att skrota ut vagnarna . En skänktes till Malmköping, en annan fick vara kvar ett par år som verkvagn.

Data Tillverkare Hägglund&söner Längd 12250 mm Längd Bredd 2200mm Motorer 2X60kw Axelföljd A1 A1 Max hastighet 60. Passagerare 80 sittande 27stående 33

 

 

Vagnsnummer efter ombyggnad

Nr. vid lev ..Skrotad år

111

64.................1975

112

65.................1974

113

66.................1974

114

67..................1975

115

68..................1974

116

69..................1974

117

70..................1974

118 Den enda kvarvarande vagnen

71        Till Malmköping 1974

119

72..................1974

120 Arbetsvagn mellan åren 75-77

73...................1977

121

74...................1970

122

75...................1975

Åter till Norrköpingssidan

.Vidare till vagn 1-12 ......

Vidare till vagn 13-15

Vidare till vagn 16-38..

Vidare till M 49 och M 51 nr 39-63

Vidare till M 67 nr 131-155

Vidaretill M 94 nr 71

Vidare till M 97 nr 61-70

Vidare till M 98 nr. 21-24

Vidare till verkvagnar

Vidare till M95 nr 100

Vidare till släpvagnar 101-108

Vidare till släpvagnar nr 109-118

Till M 06 nr 31-35