Norrköpings Spårvägar

Vagnförteckning

Släpvagnar 109-118

Släpvagnar har i Norrköping används under begränsad tid. Dessa från början öppna släpvagnar köptes från Stockholm för att klara trafiken i väntan på att de nya motorvagnarna kunde börja levereras. I Norrköping rev man ut allt som inte var nödvändigt allt för att lätta vagnarna så mycket som möjligt detta för att inte fresta de motorsvaga motorvagnarna för mycket. Efter sin korta tid i Norrköping såldes vagnarna för att bli sommarstugor och liknande. Två av vagnarna har köpts tillbaka. Det finns säkert fler karosser kvar att hitta när någon börjar att riva för att bygga sig en ny sommarstuga. Den andra karossen ska eventuellt till Malmköping,

Vagnfakta

Byggda av Arlöf 1907-1908 till Stockholm Spårvägar Längd 8 m.

Bredd 2,2 m Vikt 4 ton I Stockholm kallades dessa för C7 inköpta till

Norrköping 1947 utrangerades och såldes 1951

Vagn 110 uppställd på ett gammalt underede. Detta använd som mall till det nybyggda underede som vagnen står på idag. Foto Willy Forsström

Släpvagn 110 som den såg ut under renoveringen . I februari 2004 var renoveringen klar. Under mars har vagnen varit ute för provkörning. När Svenska Spårvägssällskapet har sitt årsmöte i april kommer vagnen att få sin invigning.

VAGNFÖRTECKNING ÖVER NORRKÖPING SPÅRVAGNAR

Tillbaka till huvudsidan

Till vagnar nr. 1-12

Till vagnar nr. 13-15

Till vagnar nr. 16-38

Till M48-M51 nr 39-63

Till M 58 nr,111-122

Till M 67 nr. 131-155

Till M 94 nr 71

Till M95 nr 100

Till M 97 nr. 61-70

Till M 98 nr. 21-24

Vidare till verkvagnar

Till M 06 nr 31-35

Vidare till släpvagnar 101-108