MALMÖ

Hästspårvagnar 1887-1907 Elektrisk spårväg 1906-1973. I Malmö finns en nybyggd museilinje och två renoverade motorvagnar till driften I Stockholm finns en Malmömustang renoverad och i trafik på Djurgårdslinjen, målad i Stockholmsfärger. Malmös spårvagnar är mörkt gröna och cremefärgade


4 Motorvagnar och 2 släpvagnar bevarade.

MSS 34 tvåaxlig vagn levererad av ASEA 1907 ombyggd till sitt nuvarande utseende 1928 denna vagn har varit en av de trognaste trafikvagnarna i

Malmköping, gärna tillsammans med släpet MSS176.

Eftersom dessa två vagnar nästan är som ett par kommer här lite info om 176 Denna är tvåaxlig och levererad av ASEA 1907 då som motorvagn vagnen byggdes om och moderniserades 1926 och den blev ombyggd till släpvagn 1953. Dessa släpvagnar användes som släp till de moderna mustangspårvagnarna, kanske något att ta efter i Malmköping när nu vändslingan vid Hosjö blir klar till våren 2000. Foto Lars Ånstad

MSS 13 och 103 litt EF byggdes av ASEA 1907 Dessa två har samma historia som vagn 34 men vagn 13 användes som verkvagn från år 1970. Vagn 13 ska eventuellt återställas i orginalskick. Vagn 103 ombyggdes 1932 och blev 1959 ombyggd till redskapsvagn och det är som sådan den visas på museet den används som redskapsvagn .Foto vagn 13 Willy Forsström

 

Foto Lars Ånstad

MSS 72 litt G byggd av General Motors Nordiska AB tillsammans med ASEA 1946 . 10st lev till Malmö (70 st till Stockholm) Dessa vagnar som kallades Mustanger trafikerade endast linje 4 (linhamnslinjen) Vagnen är ombyggd till högertrafik.


SLÄPVAGNAR

MSS Litt T6 nr 176

 


MSS 195 litt T10 byggd av Ekjöverken 1959. levererad i 9 exemplar . De byggdes om till högertrafik genom att dra vagnarna från andra hållet och vända på sätena.

Åter till vagnförteckningen