KIRUNA

Kiruna var en stad med två spårvagnsnät en stadspårväg med 1000mm spårvid och ett normalspårigt nät inom gruvområdet. Gruvnätet köpte begagnade vagnar bl. a från Sundsvall och Gävle. En hel massa av dessa vagnar skrotades efter att ett malmtåg växlades in där dessa vagnar stod uppställda. Under ett antal år bedrevs museitrafik med de smalspårsvagnar som finns bevarade men trafiken fick läggas ned då spåret kom för nära gruvdriftens utvigningsområde.

1 Motorvagn bevarad

 

M1 tvåaxlig vagn återkommer med tekniska data. Kiruna är den enda stad i Sverige som har haft smalspåriga spårvagnar ,spårvid 1000mm . Detta gör att vagnen ej går att använda i trafik.Vagnen är komplett men i behov av renovering.

Foto: Willy Forsström


Åter till vagnförteckningen