JÖNKÖPING

Elektrisk spårväg 1907-1958 Två linjer och sammanlagt 29 motorvagnar och 4 släp. Moderna spårvagnar har ej funnits i Jönköping, en motorvagn som inköptes beg. från Göteborg har sålts tillbaka till Göteborg . Där finns den bevarad.

2 Släpvagnar bevarade.

I väntan på renovering tittar vagnen fram ur mörkret i trummslagarhallen

JS 22 och JS 23. Tvåaxliga släpvagnar tillverkad av ASEA 1908. Jönköpings Spårvägar har bara haft 4 släpvagnar alla från denna serie. Dessa användes till slutet på 1920-talet sedan ställdes de av. Två av släpen såldes till Uppsala 1943 de andra två till samma stad 1945. Det var kanske tur för den första av dessa vagnar hittades i Roslagen 1969. Detta var vagn 22. Vagn 23 hittades och kom till Malmköping 1989. Vagnarna saknar inredning hjul och axlar.

Foto Lars Ånstad


Åter till vagnförteckningen