HELSINGBORG

Elektriska spårvagnar 1903-1967 . Från Helsingborg finns bevarat samtliga spårvagnstyper som trafikerat linjerna.. Samtliga vagnar är kompletta och efter översyn i trafikdugligt skick. En av de första spårvagnarna som rullade i Malmköping var HSS 108 som användes att transportera oss rallare när vi hämtade slipers mellan riksväg 55 och Dunker innan SJ kom med sitt rivningståg.


7 Motorvagnar 1 Släpvagn 1 Lokomotiv bevarat.


Foto Lars Ånstad

HSS 11 tvåaxlig motorvagn med öppna plattformar .Byggd av ASEA 1903 i 10 exemplar. Vagnen är renoverad till ursprungsskick 1953 i sammband med spårvägens 50-års jubileum. Denna vagn är ursprungligen vagn nr 17 men fick sitt nya nummer i samband med renoveringen 1953. Den elektriska utrustningen kommer från Siemens. Vagnen ägs av Helsingborgstrafikens Museiförening men är deponerad i Malmköping


HSS 21 litt.B tvåaxlig motorvagn byggd i 3 exemplar av ASEA lev. år 1912. Dessa var de första spårvagnarna i Sverige som leverades med förarplatsen helt inbyggd. Foto Olov Ånstad


HSS 25 litt.C tvåaxlig motorvagn byggd i av ASEA lev. år 1919. Dessa vagnar var något större än föregångaren litt.B

HSS 29 och 30 litt.D tvåaxlig motorvagn byggd i 10.exemplar av Norddeutsche Waggonfabrik i Bremen lev år 1921. Foto Olov Ånstad


HSS 39 Litt E Tvåaxlig motorvagn tillverkad av ASEA 1928 Foto Lars Ånstad


HSS 43 litt F tvåaxlig motorvagn av så kallad mustangtyp tillverkad av ASEA år 1948. Denna vagnstyp fanns även i Norrköping. Ett kuriosa med denna vagn är att rökning var tillåtet i bakre delen av vagnen.

Foto Lars Ånstad


Släpvagn.

HSS 108 litt S1 tvåaxlig tillverkad av ASEA 1920. Helsingborg hade endast ett fåtal släp,men de användes bakom alla typer av motorvagnar

Foto Lars Ånstad

Släpvagn 108 dragen av vagn 39 Foto Olov Ånstad


Lokomotiv

HRRJ 2 boggilok tillverkad i två exemplar av ASEA 1907. Dessa två var de första normalspåriga elektriska lokomotiv som Asea tillverkade.Då lok 1 fungerade klanderfritt fick det slita för det mesta och det moderniserades och byggdes om men lok 2 stod för det mesta i reserv och kan tack vare det visas i orginalskick. Foto Lars Ånstad


Åter till vagnförteckningen.