Göteborg

Hästspårväg 1879-1902 Elektrisk spårväg startades 1902. Göteborg har ett modernt spårvagnsnät. I Göteborg finns ett stort antal museispårvagnar som används i museitrafik på linjenätet sommartid. Några vagnar finns representerade i Malmköping,. Samtliga Göteborgsvagnar är kompletta och efter översyn i trafikdugligt skick.

Tre motorvagnar, en släpvagn och ett godslok bevarat.

GS 186 tvåaxlig motorvagn byggd i en serie på 11 st. av spårvägens egen verkstad.Vagnarna byggdes under åren 1927-1930 och fick Litt. M 20 Vagn 186 har en säregen lösning på sina tvärsäten ryggstödet går att vända så de åkande alltid kan åka framlänges.Vagn 186 är totalrenoverad i Malmköping och återinvigd för trafik våren 1999.

Foto Lars Ånstad

 


GS 190 tvåaxlig motorvagn byggd av ASEA 1907 Litt M20. Levererad med öppna plattformar. Vagnen fick vid leveransen nummer 54.Första ombyggnaden gjordes 1912 då bl.a. plattformarna byggdes in. Nästa modernisering skedde år 1929 då förlängdes också plattformarna.I Malmköping visas vagnen efter sista moderniseringen som skedde 1950, då fick vagnen sitt nuvarande nummer. Vagnen har kvar sina långbänkar.

Foto Lars Ånstad


GS 224 Boggimotorvagn byggd av ASEA 1944 Litt M22.Vagnen tillhör de första spårvagnarna i Sverige med fast konduktör och trafikcirkulation.Vagnarna kallas ofta för mustangtypen. Var i trafik till högertrafiksomläggningen.

Foto: Willy Forsström


GS 333 Tvåaxlig släpvagn tillverkad av GS verkstad 1933 Litt S26.Vagnen kallas för limpa på grund av sitt utseende. Var under sin verksamma tid ett universalsläp som användes på samtliga linjer. Byggdes om 1955 till enrikningsvagn med fast konduktör.

Foto Lars Ånstad


Godslok GS L X11 tvåaxligt litet lok med hytt i mitten och lastflak på bägge sidor.Byggd av GS 1921

Foto Lars Ånstad


Åter till vagnförteckningen