Gävle

Elektriska spårvagnar 1909-1956. Två innerstadslinjer och en förortslinje. Vid starten av spårvägen i Gävle köptes 14 motorvagnar . Alla dessa var kvar till ledläggningen av innerstadsspårvägen 1952. Förortslinjen fick nya vagnar Bl.a lev Hägglund&Söner 1953 tre stycken mustanger av Göteborgstyp som vid linjens nedläggning såldes till Göteborg . En av dessa kom vintern 2012 tillbaka till Gävle för att renoveras de andra två finns bevarade av museiföreningen ringlinjen i Göteborg.

2 Motorvagnar och en släpvagn bevarade

GSS 1 Tvåaxlig vagn levererad till invigningen av spårvägen 1909. Tillverkad av ASJ . Summa 14 vagnar av denna typ levererades.Vagnen saknar truck och elektrisk utrustning. Vagnen var när den hittades lekstuga på en bondgård. Vagnen är idag tillbaka i sin hemstad för att renoveras förhoppningen är att den ska bli klar till 2014. Foto sommaren 2001


GSS 21 Boggivagn .2-stycken leverades av Waggon-und maschinen-bau AG 1940. Efter spårvägens nedläggning såldes 21:an till LKAB där den fungerade som montagevagn för luftledningen.Vagnen saknar inredning och är för övrigt i behov av en fullständig renovering


 

Släpvagn nr 104 öppen sommarvagn saknar truck ska renoveras förhoppningsvis klar till 2014. Återkommer med mer uppgifter om vagnen

Åter till vagnslistan