MELLERSTA SÖDERMANLANDS JÄRNVÄGs

BYGGNADER OCH FÖRENINGSSTATIONER

MALMKÖPING

H.ö. havet 40.80 meter

Malmköping var huvudstation på järnvägen. Först kommer en bild tagen sommaren 1998. Nedan är en tagen i slutet av 50-talet eller i början av 60-talet. Serien kompletteras av en bild från invigningen av järnvägen. Titta gärna på den utseendemässiga skillnaden.

Nedan lokstallet i Malmköping ett vanligt treports rundstall. Borta är vändskivan. Stallet är nu verkstad för spårvagnarna på museispårvägen.


Banvaktstuga

Banvaktstuga mellan Hosjö och Röl-Smedsta

Banvaktstuga

Från Malmköping fortsätter jag mot Stålboga och den första byggnaden är Hosjö banvaktstuga där järnvägen korsade vägen  mot Strängnäs.


RÖL-SMEDSTA

H.ö. havet 34.00 meter

Första stationen efter Malmköping är Röl-Smedsta där fanns ett mötesspår och ett stickspår till en lastkaj. Här fyllde ångloken på vatten. Om man tittar på bilder av ångloken så ser man anslutningen för vattentagning. Även de ånglok som SJ använde på banan utrustades med sådan utrustning.

Röl-Smedsta före elekrifieringen

Bangården vid Röl-Smedsta


DUNKER

H.ö. havet 55.39 meter

Från Röl-Smedsta kan man köra bil på järnvägsbanken nästan fram till nästa station som är Dunker.

 

Dunkers station vid invigningen av järnvägen.

Dunkers stationshus sommaren 2000. Efter Malmköping så var Dunker den station där det var störst utlastning av gods. Det fanns ett mejeri som fick en mycket större kundkrets bl.a dagliga lev. till Stockholm.

 Runt Dunker finns det många militära förråd och här hämtade järnvägen sitt grus.

Bangårdsskiss över Dunker station

Dunkers station en sommardag.Plattformen av trä tyder på att endast ett spår användes för passagerartågen. 


Invändigt i Dunker station som även var post ända fram till persontrafikens nedläggning. Varmt tack till ägarna av stationen som bjöd in mig för fotografera den gamla postluckan.


Banvallen mellan Dunker och Högsten våren 2011

HÖGSTEN

H.ö. havet 65.60 meter

Högsten station är den sista innan järnvägen anslöt till Norra Södermanlands Järnväg i Stålboga. I Högsten fanns ett mötesspår och ett stickspår för omlastning av torv. Här anslöt en 600mm torvbana. Ifrån denna lilla bana finns idag små rester kvar bl.a en växel och delar av vagnsundereden. Efter Högsten är det bara en kort bit till Stålboga.

Förden går vidare mot Stålboga. Härifrån är banvallen mycket lämplig för en cykeltur. Nästa stopp blir  banvaktstugan i Fågelhäll


 

 Banvallen mot Stålboga

Stålboga station byggdes 1895 av Nr.Sl.J. Blev föreningsstation när Ml.Sl J. byggdes.

STÅLBOGA

H.ö. havet 40.30. meter

Stålboga station byggd 1895 blev föreningsstation mellan Nr. Sl. J och Ml .Sl .J

Stålboga station. Jag har i mitt ägo den gamla lagfarten till tomten där stationen låg. På en av SJ metallskyltar som satt på vagnarna står på ena sidan Eskilstuna C-Stålboga och under med stora bokstäver Skebokvarn. På andra sidan står Stålboga- Eskilstuna C. Denna skylt hänger på min vägg som ett kärt minne efter järnvägen.

Bangården i Stålboga där anslöt järnvägen till Norra Södermanlands Järnväg. En öppen vändskiva fanns för att vända loken, togs bort efter elektrifieringen.  Bro vid infarten mot Stålboga. MlSlJ sidan är körbar NlSlJ är som synes iordningställd. Infarten mot Stålboga 2011.  


Resan utmed den gamla järnvägen startar på nytt från Malmköping för färd mot Skebokvarn och anslutningen till Stambanan.

Banvaktstuga

MONÄS

Banvaktstuga

Första byggnaden från Malmköping mot Skebokvarn är en banvaktstuga vid Lundbynäs.

ENEBOGA

H.Ö. havet 26.50. meter

 

 

Eneboga station

Eneboga station sommaren 2000 där fanns det ett mötesspår.

Bangårdsskiss över Eneboga station


Eneboga f.d stationområde där finns lastkajen kvar.

Från Eneboga station kan man köra bil ner till Skebokvarn.

Devavagnen under färd utmed banan, var någonstans fotot är taget vet jag ej.


Hållplats

STENSTUGAN

Hållplats

Hållplats Stenstugan var från början banvaktstuga men uppgraderades till hållplats. Bilden till höger visar den gamla banvallen efter Stenstugan här börjar nedstigningen mot stambanans nivå.


Ett varmt tack till alla gästvänliga husägare som lät mig gå omkring på tomtmarken för att fotografera.

Skebokvarns station byggdes 1894 av SJ. Blev föreningsstation när Ml.Sl J.byggdes.

SKEBOKVARN

H.ö. havet 23.60. meter

Skebokvarns station där Ml.Sl.J,s spår anslöt till SJ. Stationshuset i Skebokvarn finns ej längre kvar. En liten parantes stationen i Skebokvarn byggdes som station i Flen men monterades ned och flyttades till Skebokvarn när man byggde en större station i Flen. Bild tagen 2002 visar gamla banvallen mot Malmköping. Banan gick parallellt med stambanan, här kan man vandra upp till Stenstugan och se att banvallen var ordentligt byggd. Det är bara att ta bort en del träd sedan är det klart att lägga tillbaka spåren (en helt privat tanke)

 

Bangården i Skebokvarn där järnvägen anslöt till SJ 


TILL MISIJ,S-SIDAN. TILL MISIJ,s RULLANDE MATERIAL SIDAN.SPÅRVAGNAR I MKP

 

 

MAILADRESS